Gode råd til samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheden

Drøft ”samarbejde om arbejdsmiljø” på virksomheden. Involver både ledelse og ansatte/repræsentanter for de ansatte. Gør det evt. som et led i den årlige arbejdsmiljødrøftelse eller revision af jeres APV.
Lav en liste over jeres arbejdsopgaver.
Gennemgå listen og tal om, hvor samarbejdet om arbejdsmiljø med fordel kan gøres bedre. Samt hvilken effekt en forbedring kan have på fx arbejdsmiljøet og effektiviteten.
Prioriter hvad I fremover vil samarbejde bedre om. Fx indkøb af nye maskiner, ”forretningsgange” i virksomheden eller planlægning af opgavernes udførelse.
Vær konkret, gør det enkelt og aftal hvem der gør hvad.
Når det har fungeret i et stykke tid kan I drøfte, om det fungerer bedre nu, eller om der er noget, der skal justeres.
Eksempler på hvad man kan samarbejde om:
  • Anskaffelse af tekniske hjælpemidler. Afprøv og drøft fordele og ulemper ved forskellige tekniske hjælpemidler – inden der træffes beslutning om indkøb.
  • ”Forretningsgange” i virksomheden, som kan være forældede, besværlige eller blot er til irritation. Gennemgå og drøft, om de kan ændres og dermed forbedre arbejdsmiljøet.
  • Udarbejdelse af lister med billeder af, hvad man skal huske at have med ud på de forskellige opgaver. Det kan fx også laves i forbindelse med ordresedlerne.