Kemp & Lauritzen A/S

Arbejdsmiljøkoordinator Susse Krogh og arbejdsmiljørepræsentant Frank Rasmussen fortæller om, hvordan man har samarbejdet på virksomheden, og hvad man har opnået.

Derfor gik vi i gang

I 2016 skete der en voldsom stigning i antallet af arbejdsulykker i forhold til året før. Nogle af disse var alvorlige og kunne have været fatale. For virksomheden betød dette, at man skulle omsætte for næsten 200 millioner for at finansiere udgifterne til ulykkerne. Dette kaldte på handling.

Hvad har vi gjort

Topledelsen er gået foran og har påpeget, at man ønsker at vende denne udvikling.

Topledelsen og arbejdsmiljøorganisationen har på møder drøftet, hvilke initiativer, som kunne iværksættes. Følgende er besluttet og det meste er gennemført:

  • Træning af arbejdsmiljøorganisationen i at analyse og forbygge arbejdsulykker.
  • Undervisning af alle medarbejdere i hvordan man undgår at hændelser gentager sig – også på andre lokaliteter.
  • Sikkerhedshåndbog er udarbejdet.
  • Udlevering af sikkerhedsrygsæk med værnemidler til medarbejdere, der har behov for det.
  • Gennemføre et 3 timers sikkerhedskursus for samtlige medarbejdere med en test.
  • Kampagner om relevante emner om sikkerhed fx hvordan man undgår ulykker ved stigearbejde.

Herudover tænkes arbejdsmiljø ind i planlægning, herunder i tilbudsgivning, projektering og i udførelse af arbejdet.

Hvad har vi opnået

Antallet af ulykker er halveret på et år.