NCC

Sikkerhedschef Helle Rømer og arbejdsmiljørepræsentant Flemming Gyllensteen fortæller om, hvordan man har samarbejdet på virksomheden, og hvad man har opnået.

Derfor gik vi i gang

Medarbejderne havde en udfordring med slid på kroppen ved tunge løft af skiltefødder og rejste denne problemstilling i arbejdsmiljøorganisationen. Der kommer generelt mange ideer fra medarbejderne til, hvad der bør arbejdes med – og der lægges fra ledelsesside vægt på en åben tilgang til at finde løsninger og til hurtig handling på de udfordringer, der er.

Hvad har vi gjort

Da der ikke umiddelbart fandtes en god løsning på problemet, blev der nedsat en lille arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanten og et par medarbejdere, der normalt har opgaven med at opsætte skiltefødder.

Der blev taget kontakt til flere leverandører, og man fandt en leverandør, som kunne udvikle og levere vognen. Udviklingen af vognen skete på møder i arbejdsgruppen, hvor forskellige modeller kunne drøftes og afprøves. Der blev undervejs informeret opad og nedad i virksomheden.

Resultatet er, at man nu har udviklet en motoriseret vogn, som kan samle skiltefødderne op og hæve og sænke dem til det niveau, hvor de skal anvendes. Samtidig kan den tage flere skiltefødder ad gangen. Rampen på traileren blev også ændret, så det nu er nemt at tranportere skiltefødder på den nye vogn til og fra traileren.

Hvad har vi opnået

Det tunge arbejde og sikkerheden er forbedret væsentligt. Manuelle løft og tranport af de ca. 30 kg tunge skiltefødder er erstattet med en motoriseret vogn. Og der kan være mange løft på en dag. Herudover er trafiksikkerheden forbedret, da skiltefødderne nu transporteres til og fra trailer bagtil, hvor man tidligere tog dem manuelt fra siden af traileren.

Den umiddelbare gevinst er, at man ikke er så træt og øm i armene, som tidligere. Men man vurderer også, at det har resulteret i færre sygedage. Og det giver arbejdsglæde, at der bliver lyttet og taget hånd om de udfordringer, der er. Det gør det også nemmere at fastholde medarbejdere. Så samlet set har samarbejdet giver bedre teams, hvilket medvirker til sikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen og generelt et bedre arbejdsmiljø.