Tømrermester Mads Stadsgaard

Tømrermester Mads Stadsgaard og medarbejderrepræsentant Kian Winther fortæller om, hvordan man har samarbejdet på virksomheden, og hvad man har opnået.

Derfor gik vi i gang

Virksomheden var i gang med at indføre et nyt it-system, som bl.a. skulle håndtere materialeregistrering og arbejdssedler. Under et besøg fra Bam-Bus blev det foreslået, at der samtidig blev arbejdet med at få arbejdsmiljøhensyn ind i planlægningen af arbejdet. Det blev startskuddet til, at man på virksomheden gik sammen om en egentlig indsats.

Hvad har vi gjort

Ledelse og medarbejdere har samarbejdet om at udvikle skemaer og huskelister til diverse arbejdssituationer, så det fx fremgår, hvilke værnemidler og tekniske hjælpemidler, der skal medtages og anvendes på opgaverne. Samtidig er der links til relevante BFA-vejledninger, hvor medarbejderne kan se, hvordan arbejdet konkret skal udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Huskelisterne blev ophængt synligt der, hvor materialerne skal læsses i bilerne.

Desuden har der været stort fokus på orden og ryddelighed både på værkstedet og hos kunderne. Fx opsættes der poser ved siden af savene på værkstedet, så affald kan smides direkte ud i stedet for at lande på gulvet med risiko for faldulykker og ekstraarbejde, når det senere skal samles op.

Herudover har der været arbejdet med holdningsændring. Et vigtigt værktøj her har været at anvende billeder af konkrete situationer fra hverdagen, hvor sikkerheden har været i top, eller hvor der har været problemer. Billederne forsynes med en grøn farve, hvis tingene er i orden og en rød farve og en forklaring, hvis tingene ikke er i orden. Billederne, som både ledelse og medarbejdere byder ind med, indgår i personalemøder, hvor der samtidig sendes et ledelsesmæssigt signal om, at sikkerheden skal være i orden.

Hvad har vi opnået

Vi har fået meget mere fokus på arbejdsmiljø og arbejder langt mere systematisk med dette end tidligere. Vi har samtidig fået en bedre dialog mellem ledelse og medarbejdere og er blevet bedre til at tale om løsninger i forhold til planlægning af arbejdet og sikkerhed.

Det er ikke indtrykket, at det store fokus på sikkerhed koster på bundlinjen, da det ofte er mere effektivt at bruge tekniske hjælpemidler og det mindsker sygefravær pga. fx ondt i ryggen. Og der er også positiv respons fra kunderne.